Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Informujemy, że strona www.cis.ugporaj.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej - BIP.

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Z dniem 01.01.2019 r. projekt został kontynuowany pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja"

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 01.01.2019 - 31.12.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 4 277 038,26 pln

Całkowita wartość dofinansowania: 4 063 186,35 pln

Dofinansowanie projektu z UE: 3 635 482,52 pln

 

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 3 pracowniach:

  • ogólnobudowlanej
  • ogrodniczo-porządkowej,
  • pocztowej/doręczycielskiej

*ZAKOŃCZONY* Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2017 - 31.12.2018 r.