Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Informujemy, że strona www.cis.ugporaj.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej - BIP.

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2017 - 31.12.2018 r.

Wartość całkowita projektu: 2 596 745,54 pln

Wartość dofinansowania: 2 466 908,26 pln

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 4 pracowniach:

  • artystycznej
  • budowlanej,
  • stolarskiej
  • ogrodniczej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- INSTRUKTOR ZAWODU W PRACOWNI STOLARSKIEJ

14 lutego 2018

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Poraju ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Integracji Społecznej w Poraju przy ulicy Jasnej 21.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- INSTRUKTOR ZAWODU W PRACOWNI STOLARSKIEJ

ZARZĄDZENIE NR 1.2018

14 lutego 2018

z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy - Instruktor zawodu w pracowni stolarskiej Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 1.2018